Your browser does not support JavaScript!
數位學習平台(Moodle)

 承辦同仁 : 劉星妙 小姐

 聯絡方式:02-2881-9471 # 5833

 E-mail : mindyliu@scu.edu.tw/dit@scu.edu.tw


本校自民國93年即建置「網路學園」,歷經數次轉換與更新,期望為使用者提供更佳的服務。
103學年度導入「Moodle數位學習平台」,它能提供行動裝置使用且不限瀏覽器登入。
 
點選開啟moodle數位學習平台
 
 
 
 
 

 
      前往:Moodle數位學習平台
 
我有問題求助:問題回報
 
           助教申請課程權限:Moodle數位平台課程助教申請單(範例)